Home

 
 

Over DTSA  

     

De Dutch Tank and Silo Association (DTSA) is in 2005 opgericht om de belangen van de vervoerders in het tank- en silovervoer te behartigen. De DTSA is tot stand gekomen uit een fusie van de Federatie van Tank en Silo Transporteurs (FTST) en de Deelmarkt Tank en Silo Vervoer (DTSV) van Transport en Logistiek Nederland. Door de fusie is er één krachtige organisatie in Nederland ontstaan. Zowel de voorzitters van KNV als TLN hebben bij de oprichtingsvergadering het belang van samenwerking tussen de vervoerders in één vereniging benadrukt.

In de missie van de DTSA worden vijf aandachtspunten onderscheiden:
1. DTSA geeft een positieve impuls aan het imago van de sector;
2. DTSA geeft voorlichting aan haar leden over relevante thema's;
3. DTSA geeft vervoerders een platform om met elkaar in contact te komen;
4. DTSA is namens de sector de gesprekspartner voor overheden en andere stakeholders;
5. DTSA levert een bijdrage aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van haar leden.

Bestuur DTSA 
Het bestuur van de DTSA bestaat uit de navolgende personen:

Dhr. A. Hendrikse (Nijhof-Wassink BV) / voorzitter)
Dhr. H. van Bentum (H.J. van Bentum Internationaal Transport BV/ vice-voorzitter)
Dhr. H. den Hartogh (Den Hartogh Liquid Logistics BV)
Dhr. P. van den Nieuwenhuizen (Wemmers Tanktransport BV)
Dhr. R. de Visser (Albert Keijzer BV)